ZPĚT

 

 W87

 

W87 je americká termonukleární hlavice. Byla designována pro rakety LGM-118 Peacekeeper. Její síla je ekvivalentní 300 kilotunám TNT, byla však vyvíjena vylepšená verze, která měla sílu 475 kilotun. Třísetkilotunová verze měla označení W87-0, 475-kilotunová verze se označovala W87-1. Jedná se o jednu z nejmladších a nejmodernějších hlavic zařazených v jaderném arzenálu USA. Hlavice byla vyvinuta v Národní laboratoři Lawrence Livermore (jedna ze dvou jaderných zbraní vyvinutých touto laboratoří, které jsou v arzenálu USA /spolu s bombou B83/). Velikost je podobná hlavici W88, tvar taky.

Konstručně je to Teller-Ulamova koncepce se sférickou sekundární částí, u které je možné dosáhnout větší komprese než u raných bomb používajících válcovitou sekundární část.

Primární část je nesférická dvoubodově iniciovaná imploze na duté plutoniové jádro obalené berylliem fungujícím jako odražeč neutronů. Jádro je naplněné směsí deuteria a tritia pro posílení termonukleární fúzí. Primární část je iniciována generátorem neutronů, který se nachází v základně hlavice. Ke stlačení plutoniového jádra na nadkritickou hustotu jsou použity necitlivé ( na rozdíl od W88) trhaviny typu PBX na bázi TATB (LX-17 a PBX-9502). Dále je tam zakomponováno ohni odolné jádro.

Sekundární část používá jako termonukleární palivo deuterid lithný a lithiem obohaceným na 95% lithia-6 (pravděpodobně standardní obohacení v americkách termonukleárních bombách a hlavicích). Obal sekundární části (tamper) je vyroben z uranu. Radiační kanál je vyplněn nějakou látkou obsahující prvky s nízkým atomovým číslem (nejspíše nějaký uhlovodík). Obal, ve kterém je primární se sekundární částí a radiační kanál, je vyrobený pravděpodobně z přírodního či ochuzeného uranu. Rozdíl síly mezi W87-0 a W87-1 je způsoben pravděpodobně použitím obohaceného uranu v obalu sekundární části (tamperu) u W87-1 (W87-0 obsahuje U-238).

Primární část se nachází v základně hlavice a sekundární část blíže ke "špici", což je opačně než u hlavice W88. Hlavice se nachází v návratovém modulu Avco Mk-21. Rozměry hlavice jsou tajné, známé jsou však rozměry návratového modulu. Návratový modul je dlouhý 1,8 metru a základna má průměr 56 cm. Hmotnost je odhadována mezi 200 a 270 kilogramy.

Design hlavice se začal vyvíjet v únoru 1982, v říjnu 1983 se začalo s technologickou přípravou výroby hlavice, produkce začala v dubnu 1986. V listopadu 1987 se začala vyvíjet verze W87-1 v červenci 1988 byl však vývoj W87-1 zrušen. Produkce hlavice byla ukončena v prosinci 1988. Vyrobeno bylo 525 kusů. W87 je používána v raketách LGM-118 Peacekeeper, kde je 10 hlavic a Minuteman III, kde je jedna hlavice. Hlavice o síle 475 kilotun byla zamýšlena pro raketu MGM-134 Midgetman. Životnost hlavice je neustále prodlužována.

CEP je v raketě Peacekeeper cca 100 metrů.

Obrázek 1 - Hlavice W87 v návratových modulech při instalaci

Obrázek 2 - přibližný nákres vnitřku hlavice W87