Internetová encyklopedie jaderných zbraní
       
 Vítejte na česky psané internetové encyklopedii, která se zabývá tematikou jaderných zbraní

Tyto stránky byly založeny pro objasnění některých věcí ohledně jaderných zbraní. Cílem bylo vytvořit stránky informující o technologii jaderných bomb, jejich testování, a taky konkrétních příkladech jaderných zbraní. Důležitá je souvislost mezi těmito částmi, která je pokud možno co nejvíce zvýrazněná. Stránky jsou rozděleny na tři hlavní sekce a sekci, ve které je ostatní.

V první sekci je rozebrána technlogie a principy funkce jednotlivých typů jaderných bomb, a to jak mnoha různorodých typů štěpných bomb, tak i bomb termonukleárních (laicky a ne úplně správně nazývaných vodíkové).

V druhé sekci jsou rozepsány testy jaderných zbraní. Je to členěno podle jednotlivých zemí, které jaderné bomby vlastní. Z těchto zemí je tam zdaleka nejlépe popsáno testování USA a jsou tam poměrně podrobně rozepsány jednotlivé operace a testy bomb mezi léty 1945 a 1958 a taky vyjmenovány další operace, kde však byly bomby většinou testovány pod zemí.

Ve třetí sekci jsou konkrétní příklady jaderných zbraní. Zde jsou rozebrány zatím pouze jaderné zbraně v arzenálu USA a Francie. U zbraní USA jsou vyjmenovány a vybrané i popsány všechny jaderné zbraně v arzenálu USA od roku 1945.

Ve čtvrté části je zjednodušený popis fungování jaderných bomb, historie těchto stránek, která se píše už od roku 2013, a taky obrázky jednotlivých "hřibů", které jsou nejčastěji zobrazovány na fotografiích, jde tak jednoduše určit, co to bylo za jaderný výbuch.

 Na stránkách je hodně odkazů. Třeba u testů bomb na principy, na kterých byly založeny testované bomby, anebo opačně. U konkrétních bomb je totéž. 

Dále jsou tu odkazy na literaturu související s jadernými bombami a taky na internetové stránky. Jedná se většinou o anglicky psané zdroje.

 Případné dotazy či připomínky posílejte na tento e-mail:

plutonitjadernebomby@seznam.cz
Historie aktualizací stránek
Odkazy na doporučené stránky a literaturu o jaderných bombách a zdroje, ze kterých jsem čerpal při tvorbě stránek
Odkazy na videa související s jadernými bombami na You Tube