ZPĚT

Tato část je technicky zaměřena, jsou tu rozebrány některé jaderné zbraně - včetně bomb svržených na Hirošimu a Nagasaki. Taky jsou tu bomby a hlavice raket, které patří mezi nejmodernější. Před čtením této sekce doporučuji navštívit stránku "Technologie jaderných zbraní". Na příkladu konkrétních zbraní je názorně vidět, jak se jaderné zbraně vyvíjely od téměř 5 tun vážících bomb o průměru 1,5 metru se sílou 20 kilotun až po moderní termonukleární bomby vměstnané v hlavicích o průměru jen něco málo přes půl metru a vážící jednu dvacetinu raných bomb, skrývající v sobě energii odpovídající 475 kilotunám TNT. Tato část úzce souvisí s "Testy jaderných zbraní", u nemála zavedených jaderných zbraní je odkaz na test, ve kterém byla daná zbraň otestována.

 Poznámky:

- Pokud je uveden "U-235", znamená to vysoce obohacený uran


USA

Konkrétní jaderné zbraně - USA

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - USA

 

Rusko

Konkrétní jaderné zbraně - Rusko

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Rusko

 

Velká Británie

Konkrétní jaderné zbraně - Velká Británie

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Velká Británie

 

 Čína

Konkrétní jaderné zbraně - Čína

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Čína

 

 Francie

 

Konkrétní jaderné zbraně - Francie

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Francie

Indie

Konkrétní jaderné zbraně - Indie

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Indie

 

 Pákistán

Konkrétní jaderné zbraně - Pákistán

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - Pákistán

 

  KLDR

Konkrétní jaderné zbraně - KLDR

Systémy pro dopravu jaderných zbraní na cíl - KLDR