ZPĚT

Předtím, než budete číst tyto testy, je dobré si přečíst "Technologie jaderných zbraní". Tato část vám pomůže pochopit principy jaderných a termojaderných bomb. Tato část je propojena s ostatními částmi, tedy s Technologie jaderných zbraní a "Konkrétní jaderné zbraně". Jsou zde tedy často odkazy na stránky v těchto dvou částích. Vzhledem k tomu, že hlavní zdroje jsou často anglické stránky, je v nich dost informací ve stopách, palcích a librách. Zatím jsem u většiny testů rozměry přepočítal na metry a kilogramy, nicméně ještě jsou tu informace, kde je to v původních jednotkách. Jedna stopa je přibližně 30,48 centimetru, palec 2,54 cm a jedna libra je 0,454 kilogramu. Většina informací a fotek pochází z anglické Wikipedie nebo nuclearweaponarchive.org, tímto je uvádím jako zdroj.

Hydrodynamické a hydronukleární testování, experimenty s kritickým množstvím

Metody získávání dat u jaderných testů

Zdroje

 Testování jaderných zbraní podle zemí

Počty jaderných výbuchů v letech 1945-1998, které provedly jednotlivé země